Heeft u zelf, uw partner, of uw kind verslavingsproblemen en is maatwerk en het behoud van privacy voor u belangrijk?

De Wit Consultancy is de eerste -BIG geregistreerde- particuliere, vrijgevestigde prakijk voor mensen met verslavingsproblematiek in Nederland en bestaat inmiddels meer dan 15 jaar. De Wit Consultancy (DWC) is er voor de mensen bij wie het privacyaspect bij de behandeling van afhankelijkheidsproblemen, voorop staat. 

Verslavingsproblematiek vermelden in medisch dossier?

Er zijn steeds meer mensen die niet willen dat hun verslavingsproblematiek bekend wordt bij de (ziektekosten)verzekeraar. Dit omdat er bij de aanvraag van een hypotheek en/of Arbeids Ongeschiktheids Verzekering, of bij contacten met een ARBO dienst of UWV instelling, vragen gesteld kunnen worden over mogelijke verslavingsproblemen. Of mensen die vanwege hun beroep niet willen dat hun verslavingsproblematiek bekend wordt bij de werkgever. Als u de behandeling zonder huisartsenverwijzing wilt starten, dan komt dit niet in uw medisch dossier. DWC is daarnaast gehouden aan het medisch beroepsgeheim.

Privacy, intieme praktijk

DWC beschikt over een intieme praktijk, u hoeft u geen uitgebreide intake procedure te doorlopen, u heeft te maken met slechts een hulpverlener*.  U zult merken dat -als u eenmaal de eerste stap heeft gezet- er een last van uw schouders valt.

De buitenkant van ons pand
De intieme praktijk in Amsterdam Zuidoost

Gecontroleerd gebruik

DWC spreekt naast het algemeen gebruikte begrip verslaafd, over (middelen) afhankelijkheid of bij voorkeur over problematisch gebruik. Het is verstandig om verandering in uw leefstijl aan te brengen als er sprake is van problematisch drugs of alcohol gebruik. Gecontroleerd gebruik behoort wellicht tot de mogelijkheden.

Vergoeding door verzekering.

DWC biedt professionele hulp, de behandeling kan onder voorwaarden en na verwijzing door de huisarts, in samenwerking met de GGZ netwerkorganisatie 1nP***, door de verzekering worden vergoed. Als u contact met ons opneemt, zal u de procedure worden uitgelegd.

Resultaten/facts behandeling DWC.**

Van alle nieuwe clienten van De Wit Consultancy, die voor het eerst in contact komen met de verslavingszorg, wordt 70% na het afsluiten van de behandeling niet meer elders gezien voor een verslavingszorgbehandeling. Van alle clienten die zich voor het eerst aanmelden bij DWC, heeft 50% al een eerdere behandeling in de verslavingszorg elders achter de rug.

De Wit Consultancy is BIG geregistreerd en een door de overheid erkende GGZ instelling onder de AGB code: 90-50019.

*Voor cliënten die de behandeling via de verzekering vergoed willen krijgen, geldt een aangepast intake + behandel traject, waarin de diagnostiek door een psychiater of GGZ psycholoog van belang is. Er kan daarbij sprake zijn van een wachtlijst gezien de beperkte budgetten die zijn opgelegd door de verzekeraars.

** bron: SIVZ/ LADIS, 2000-2014

ISO 9001 HKZ*** Deze praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP, (NEN-EN 15224:2012, ISO HEALTH CARE). 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aanbieden.

English »
Webtechniek WaalWeb
Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!